Om oss

HASSEL Dörrar AB har som affärsidé att med komplett montage, marknadsföra och leverera kundanpassade helhetslösningar mot utvalda användningsområden inom brand och säkerhet.

Vi tar totalansvar från projektering till färdigt arbete.

Företaget är genom sin kompetens en resurs för entrepenörer, fastighetsägare och förvaltare, bostadsrättsföreningar etc.

Marknadens krav på produkter och montage präglar vår verksamhet.

Kvalitetspolicy

Produkter och montage skall hålla en kvalitet som svarar mot ställda funktions- och myndighetskrav. För oss är kvalitet ett helhetsbegrepp och omfattar alla delar i företaget.

Byggprodukter

Kraven på ekonomi, kvalitet, trygghet och miljö blir allt starkare. När det gäller ekonomin ser man inte enbart till kostnaderna vid själva produktionstillfället, utan den totala kostnaden under byggnadens livslängd.

Underhålls- och driftskostnader är av stor vikt, därför är det viktigt att man väljer produkter som svarar mot dess krav. Det kan vara fråga om att uppfylla baskrav, och sedan vidmakthålla standarden genom underhåll och kontinuerlig service, vilket också bevarar fastighetens värde och anseende.

Önskan att känna personlig trygghet är idag mycket stark, då inbrott och våldsangrepp ökar, oavsett var man befinner sig.

Närmiljön skall vara ren och inte utsätta oss för personliga risker, utan man väljer material som minskar risken för allergier, och är återanvändbart.

Vi har som målsättning att tillhandahålla ett produktprogram som uppfyller vår tids höga krav. Därför kan vi erbjuda ett komplett produktprogram för ut- och invändiga dörrar till industrier, fastigheter, sjukhus, skolor, hotell och andra offentliga miljöer där man ställer höga krav på slitstyrka, formstabilitet, säkerhet och höga krav på långsiktiga ekonomiska lösningar.

Byggmarknaden har med vårt produktprogram fått tillgång till produkter som uppfyller alla krav.